Napište projekt na pomoc seniorům a Nadace OKD vám ho pomůže uskutečnit

Nadace OKD vyhlásila grantové kolo pro rok 2010, ve kterém dvaceti miliony korun podpoří zejména projekty podporující zdraví a sociální péči. Další témata poskytovaných grantů jsou shrnuta ve čtyřech základních programech: Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu.


Nadace OKD začala dne 15. 2. 2010 přijímat projekty do dalšího grantového kola, ve kterém rozdělí mezi neziskové organizace, ale také obce či města, 20 milionů korun. Přibližně 80 procent z celkové částky má jít na podporu severomoravských projektů, o dalších zhruba 20 procent mohou usilovat organizace z jiných regionů nebo velké celorepublikové projekty. Žadatelé poprvé nemusí posílat své projekty poštou, ale budou je vkládat prostřednictvím speciální internetové aplikace přímo do nadačního systému Grantys.

„Je to taková malá revoluce a já jsem ráda, že naše nadace stojí v čele. Dosud musely neziskovky k nám i do většiny dalších nadací posílat poštou vyplněný formulář a další přílohy, například doklad o bankovním účtu a registraci organizace. A vše na papíře a ještě elektronicky. Nyní to bude pro všechny mnohem jednodušší, takže lidi z neziskovek nezatížíme byrokracií a umožníme jim dělat to, co umějí nejlépe. Místo papírování budou mít více času na práci s dětmi, seniory, hendikepovanými lidmi nebo na ochranu přírody,“ vysvětlila ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Žadatelé mohou své programy přihlásit do čtyř nadačních programů. Program Pro zdraví se zaměřuje na podporu zdraví a sociálních projektů, v programu Pro budoucnost jsou prioritou iniciativy rozvíjející region a životní prostředí. Program Pro radost je určený především organizacím, které připravují vzdělávací a kulturní akce nebo pečují o volný čas dětí. V programu Pro Evropu mohou neziskovky i obce získat prostředky na přípravu projektů pro získávání dotací z Evropské unie.

Veškeré informace najdou zájemci na internetových stránkách www.nadaceokd.cz. „Pro organizace, které nemají s podáváním grantů zkušenosti, připravujeme školení. Nebo nás mohou kontaktovat e-mailem,“ vysvětluje Týřová. Žádosti do aktuálního grantového kola se budou přijímat do 26. března 2010.

Nadace OKD vznikla v lednu 2008. Od té doby rozdělila zhruba 100 milionů korun mezi více než 600 veřejně prospěšných projektů. Byly mezi nimi rozsáhlé aktivity, jako například vybudování nové expozice drápkatých opiček v ostravské zoo za půldruhého milionu, stejně jako drobné iniciativy v hodnotě několika tisíc korun, kupříkladu malování skákacích panáků ve školních chodbách.

Zakladatelem Nadace OKD je černouhelná těžební společnost OKD, která dává nadaci každý rok procento ze svého zisku. Mezi další dárce patří společnosti NWR, RPG RE, Green Gas, OKD, Doprava a OKK Koksovny.

JAK POŽÁDAT O GRANT Nadace OKD?

Žádost o nadační příspěvek musí:

 • Být vyplněna prostřednictvím databázového systému Granty www.grantys.cz/my do pátku 26. března 24:00 hod.
 • Být vyplněna ve všech bodech. Nespoléhejte na to, že jste známá organizace.
 • Zvláštní pozornost věnujte Anotaci projektu. Tato slouží kcelkovému představení projektu, jeho hlavních cílů, výstupů, počtu oslovené cílové skupiny a hlavním aktivitám. Je předkládána správní radě při jejím rozhodování o přidělení či nepřidělení nadačního příspěvku.
 • Součástí žádosti podané prostřednictvím systému Grantys je „Čestné prohlášení“ statutárního zástupce organizace o souhlasu s podáním žádosti do zvoleného programu, která je k dispozici ke stažení na webových stránkách Nadace OKD a Institutu komunitního rozvoje. Přikládá se při podání žádosti jako naskenovaný dokument.

Další upozornění:

 • V rámci projektu jste jediní příjemci nadačního příspěvku a pouze vy nesete plnou zodpovědnost za celé vyúčtování příspěvku. Např. jako partnera máte jinou neziskovou organizaci, která bude na projektu spolupracovat. Veškeré náklady však musíte hradit vy jako příjemce nadačního příspěvku.
 • Rozpočet MUSÍ souviset s aktivitami projektu. Např. v žádosti není uvedeno, že žadatel bude v rámci projektu cestovat a v rozpočtu je uvedeno cestovné.
 • Máte možnost konzultovat své žádosti s jednotlivými administrátory.

Neuznatelné náklady v jednotlivých programech Nadace OKD:

Pro radost:

 • Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek;
 • Náklady na rekonstrukci, zařízení budov, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;
 • Nákup výpočetní techniky a dalšího vybavení, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;
 • Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku;
 • Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty.

Pro zdraví:

 • Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor;
 • Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu;
 • Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty;
 • Rekonstrukce nebo zařízení budov/prostor je možno podpořit pouze v případě, že je jasně specifikována nezbytnost rekonstrukce ve vztahu k poskytování služeb klientů či pacientů v dlouhodobém horizontu,
 • Rekonstrukce budov/prostor je možná pouze u vlastních budov/prostor nebo s písemným souhlasem majitele.

Pro všechny programy:

 • Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;
 • Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu;
 • Auditorské služby;
 • Celní, správní a soudní poplatky;
 • Ceniny;
 • Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí;
 • Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt (např. občerstvení v restauraci);
 • Poskytování finančních i nefinančních darů;
 • V případě nefinančních odměn nad 500 Kč /např. účastníci soutěží/ se může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí závěrečného vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi;
 • Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku;
 • Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt /např. občerstvení v restauraci/.

Uzávěrka pro podávání žádostí je do 26. března 2010, více informací na www.nadaceokd.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..